actueel

Workshop voor de klas

Afvaljuf Carolien Adriaansche heeft voor twee groepen van Daltonschool De Leeuwerik een leuke workshop gegeven op maandag 25 november. De workshops waren gewonnen door twee leerlingen van de Leeuwerik, Boaz en Madelief. Zij deden deze zomer de speurtocht langs de kunst in de Heemtuin. Op de speurtocht stonden vragen die de kinderen moesten beantwoorden. Uit de ingeleverde speurtochten hebben we een winnaar getrokken, die kreeg als prijs een workshop voor de klas van de afvaljuf.

Carolien Adriaansche is gespecialiseerd in het geven van workshops met (plastic) afvalmateriaal. Haar doel is duidelijk te maken dat we van alles weggooien, wat eigenlijk nog prima te gebruiken is. Dat doet ze door in haar workshops afval niet als een eindproduct te zien, maar als materiaal waar inspiratie uitgehaald kan worden om iets nieuws mee te maken.

De kinderen uit groep 3a en 5B gingen enthousiast aan de slag met het door hen verzamelde plastic materiaal. Zo ervoeren ze dat wat we normaal gesproken zien als afval, allerlei kwaliteiten kan hebben: prachtige kleuren en vormen en op allerlei manier te gebruiken. Dat leverde bijzondere kunstwerken op!

Carolien exposeerde zelf in 2016 in de Heemtuin met haar werk ‘Floating cities’, uiteraard ook van plastic afval gemaakt.

Geen subsidie

Carla Rump

Het bestuur van stichting Kunst in de Heemtuin is zeer teleurgesteld over het besluit van de raad en het college om geen financiële middelen ter beschikking te stellen. Het door de PvdA ingediende amendement om wel een subsidie van €13.000 toe te kennen heeft het niet gehaald tijdens de raadsvergadering van 8 november.

Dat bedrag is voor ons van doorslaggevend belang om de tentoonstelling te kunnen organiseren (buiten de middelen die we zelf bij elkaar brengen door fondsen en onze vrienden). Het bestuur moet nog bij elkaar komen na dit recente nieuws, dus we hebben nog geen definitief besluit genomen, maar we hebben niet veel hoop. De afgelopen jaren hebben we alternatieve financieringsbronnen onderzocht maar zonder steun van de gemeente kunnen we het niet.

Dat is ontzettend jammer voor de vele Leiderdorpers (en anderen) die de afgelopen jaren van de tentoonstelling op dit unieke plekje van Leiderdorp hebben genoten. En een verarming voor de gemeenschap: kunst verbindt en geeft kleur aan een dorp. Dit besluit maakt Leiderdorp een beetje kleurlozer.

500 handtekeningen!

Stichting Kunst in de Heemtuin heeft bijna 500 handtekeningen verzameld voor het behoud van de beeldententoonstelling. Dank voor uw grote steun! We hebben de handtekeningen op 30 september aangeboden aan de Leiderdorpse gemeenteraad. Hiermee willen we laten zien dat vele Leiderdorpers ieder jaar genieten van de tentoonstelling en dat zij het belangrijk vinden dat deze blijft.

In de maand september hebben we bijna 500 handtekeningen verzameld, ruim 200 online via petities.nl en bijna 300 op papier. Deze handtekeningen hebben we, met toelichting, aangeboden aan de voorzitter van het politiek Forum op 30 september.

Het Forum heeft vervolgens over onze brief gedebatteerd. Dit kunt u hier terugkijken. https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2019/30-september/20:00/Bespreking-ingekomen-stukken/fragment1/#filmfragment=2338&offset=14

Bij de behandeling van de brief bleek dat partijen er zeer verschillend in staan. We verwachten bij de behandeling van de begroting in november duidelijkheid te krijgen over het voortbestaan van de stichting.

Achtergrond
Voor de tentoonstelling van 2020 is geen subsidie opgenomen in de begroting van de gemeente. De afgelopen jaren hebben we alternatieve financieringsbronnen onderzocht. Echter zonder gemeentelijke subsidie kan de stichting volgend jaar geen tentoonstelling organiseren.

Ons doel blijft om jaarlijks voor Leiderdorp een toegankelijke en tegelijkertijd kwalitatief hoogwaardige beeldententoonstelling te realiseren op de prachtige locatie van de Heemtuin en daar zoveel mogelijk Leiderdorpers van te laten genieten. 

Ook hiervoor weer aandacht in de media:

https://www.unity.nu/Artikelen/leiderdorp/500-handtekeningen-voor-petitie-kunst-in-de-heemtuin,-‘lot-ligt-in-uw-handen’

Teken de petitie!

De beeldententoonstelling in de Heemtuin houdt volgend jaar op te bestaan als we geen nieuwe subsidie krijgen. Wilt u dat de tentoonstelling blijft? Steun ons dan op: https://kunstindeheemtuin.petities.nl Dit jaar hebben we dankzij een motie van de raad toch weer een expositie kunnen realiseren, maar voor volgend jaar is nog geen geld op de begroting gereserveerd. Onze hoop is gevestigd op de gemeenteraad.

De stichting organiseert al meer dan tien jaar een jaarlijkse wisselende tentoonstelling in de Heemtuin en ook activiteiten daaromheen. Het college van B&W lijkt geen nieuwe subsidie te willen verstrekken en er is nog geen nieuwe cultuurnota waarin de financiering geregeld wordt.

Genieten van kunst

‘Heel veel mensen hebben de afgelopen twaalf jaar genoten van de jaarlijkse beeldententoonstelling in de Heemtuin’, zegt voorzitter Jos Gerrese van de stichting. ‘Het is uniek dat we hier, op een van de mooiste plekjes van Leiderdorp, alle inwoners van Leiderdorp de mogelijkheid geven op een laagdrempelige manier in aanraking te komen met kunst. Daarnaast hebben kinderen en volwassenen meegedaan aan de workshops, speurtochten en andere activiteiten zoals de poëzieavonden die we hebben georganiseerd.’

Raadsbreed gesteunde motie

De beeldententoonstelling, ooit begonnen als initiatief van de gemeente zelf, wordt grotendeels gefinancierd door de gemeente met aanvullende bijdragen van allerlei fondsen en inkomsten van vrienden. ‘Andere financieringsbronnen zijn lastig, we kunnen geen entree heffen en zijn beperkt in onze openingstijden. Sinds we uit de cultuurnota geschrapt zijn, kunnen we niet meer rekenen op vaste steun van de gemeente. Dit jaar hebben we dankzij een raadsbreed gesteunde motie toch weer een expositie kunnen realiseren, maar voor volgend jaar is nog geen geld op de begroting gereserveerd. Dat terwijl de helft van de Leiderdorpers laatst in een enquête nog heeft aangegeven het van belang te vinden om te investeren in kunst in de openbare ruimte.’

In de media is al veel aandacht besteed aan onze noodkreet:

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190904_43263430/kunst-in-de-heemtuin-leiderdorp-dreigt-te-verdwijnen?utm_source=google&utm_medium=organic

https://www.unity.nu/Artikelen/leiderdorp/%27zonder-subsidie-stoppen-we%27,-kunst-in-de-heemtuin-vreest-toekomst

https://www.unity.nu/Artikelen/leiderdorp/kunst-in-de-heemtuin-start-petitie

Op 9 september hebben we ingesproken bij de gemeenteraad.
https://sleutelstad.nl/2019/09/10/petitie-en-beroep-op-gemeenteraad-voor-behoud-kunst-in-de-heemtuin/


Weekend 21/22 september

In het weekend van 21 en 22 september doen we mee met het Leidse Kunstroute weekend. De Heemtuin is dan zowel op zaterdag als zondag van 11 tot 17 uur open. Beide dagen organiseren we extra activiteiten rond de tentoonstelling, onder andere een rondleiding van 15 tot 16 uur. De rondleiding op zondagmiddag wordt opgeluisterd door de Leid(erdorp)se dichters Frans Terken en Wilco van de Kamp, die enkele gedichten voordragen uit eigen werk. Kinderen kunnen de hele dag een speurtocht doen langs de beelden in de Heemtuin. 

Leidse Kunstroute

De activiteiten worden georganiseerd in het kader van de Kunstroute Leiden die dit weekend plaatsvindt. De Leiderdorpse beeldententoonstelling maakt hier ook deel van uit, net als de afgelopen jaren. Tijdens de Kunstroute Leiden is op ruim zeventig locaties in en rond Leiden beeldende kunst in alle soorten en maten te bezichtigen. In de Leiderdorpse Heemtuin is onder andere werk te zien van de Leidse kunstenaar Marjan Waanders.

Marjan Waanders is een Leidse kunstenaar die in de Heemtuin keramiek exposeert. Ook heeft zij met leerlingen van het Visser ‘t Hooft Lyceum een community-art project ontwikkeld.

Zij neemt deel aan de Kunstroute in haar atelier op Haaagweg 4.

Een van de werken van Marjan Waanders in de Heemtuin

Drukbezochte poëzieavond

Ruim veertig cultuurliefhebbers maakten op 28 augustus een bijzondere rondwandeling in de Leiderdorpse Heemtuin. Zij stonden letterlijk en figuurlijk stil bij de beelden die daar momenteel te zien zijn. Neerlandicus Jos Nijhof droeg bij ieder beeld een passend gedicht voor. Daarna gaf projectleider Aris de Bakker van Stichting Kunst in de Heemtuin een uitleg bij de beelden. De combinatie van poëzie en beelden was, net als andere jaren, zeer aansprekend. Dat bleek niet alleen uit de enthousiaste reacties van de aanwezigen, maar ook uit het grote aantal belangstellenden. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje in atelier De Lange Akker.

‘Alleen al om zo ’s avonds door de Heemtuin te wandelen is een feestje’, vertelde een van de bezoekers. ‘En helemaal met deze begeleiding. De gedichten geven een verdieping aan de beelden en laten je er weer op een andere manier naar kijken.’

Aris de Bakker geeft een toelichting bij de beelden tijdens de poëzieavond
Jos Nijhof draagt bij de ‘Haas’ van Iris le Rütte een gedicht voor van Ed Leeflang.

Speurtocht voor kinderen

In de bakjes bij de ingangen van de Heemtuin is een leuke speurtocht te vinden voor kinderen.

Als je alle vragen goed hebt beantwoord, kun je de Speurtocht terug doen in het bakje waar je hem hebt uitgehaald. Wie alles het leukst of best heeft ingevuld, krijgt een leuke verrassing.

Poëzieavond 28 augustus

Op woensdag 28 augustus organiseren we een poëtische rondwandeling langs de beelden in de Heemtuin in park De Houtkamp. Dorpsgenoot en neerlandicus Jos Nijhof heeft een selectie gemaakt van werken van Nederlandse dichters. Hij draagt bij ieder beeld een toepasselijk gedicht voor. Daarnaast geeft Aris de Bakker, projectleider van Stichting Kunst in de Heemtuin, een korte toelichting bij de beelden.

Het belooft weer een bijzondere zomeravond te worden, waarbij we in het groen van de Heemtuin kunnen genieten van de kracht van beeld en woord. We beginnen om 20.00 uur bij atelier De Lange Akker aan de Persant Snoepweg 1. De wandeling duurt tot ongeveer 21.30 uur. Opgeven kan door een mailtje te sturen aan info@kunstindeheemtuin.nl

Er zijn geen kosten aan verbonden, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Op 1 juli besloten we de poëzieavond niet door te laten gaan vanwege het voorspelde slechte weer, deze avond komt hiervoor in de plaats.

In de media

De opening van de nieuwe tentoonstelling was aanleiding voor een aantal reportages in de media over de kunst in de Heemtuin. Tijdens de inrichting van de tentoonstelling maakte Unity FM een reportage waarbij enkele kunstenaars en projectleider Aris de Bakker aan het woord kwamen. Op 4 mei werden kunstenaar Marjan Waanders en voorzitter Jos Gerrese geïnterviewd tijdens cultuur071, het kunst- en cultuurprogramma van Sleutelstad FM.

Ook het Leiderdorps Weekblad berichtte uitgebreid over de tentoonstelling:

https://www.leiderdorpsweekblad.nl/nieuws/algemeen/49172/kop-is-eraf-bij-atelier-heemtuin

https://www.leiderdorpsweekblad.nl/nieuws/algemeen/49429/kunstenaars-geven-uitleg-tijdens-opening-atelier-heemtuin-

https://www.leiderdorpsweekblad.nl/nieuws/algemeen/49615/kinderen-school-kastanjelaan-maken-kunstwerken-in-de-heemtuin

https://www.leiderdorpsweekblad.nl/nieuws/cultuur/50237/nieuwe-groeisels-in-leiderdorpse-heemtuin?redir

Nieuwe groeisels

Twintig leerlingen van het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp maakten onder leiding van de Leidse kunstenaar Marjan Waanders bijzondere groeisels van keramiek. Het project maakt onderdeel uit van de serie gemeenschapskunstprojecten rondom het thema ‘Atelier Heemtuin’. Op 11 juni werden de beelden geplaatst. Uitgangspunt voor dit project is de gentechnologie. […]

Translate »