actueel

Speurtocht

Speurtocht Heemtuin Leiderdorp

Voor kinderen is er een leuke speurtocht langs de beelden in de Heemtuin.

De speurtocht is te vinden in de bakjes bij de ingangen van de Heemtuin en de Waterschapsheuvel. Als je daar rondloopt kom je overal beelden tegen, zeventien in totaal. Van twaalf beelden staat een foto in deze speurtocht. Opdracht voor de kinderen is de beelden op te zoeken, er goed naar te kijken en vervolgens zelf een titel voor elk beeld te verzinnen.

De ingevulde speurtocht kun je in de bakjes bij de ingangen van de Heemtuin terugdoen. Wie de origineelste en leukste titels bedenkt, krijgt een leuk prijsje. Veel plezier!

Bijzondere rondwandeling

Ruim 35 belangstellenden genoten op woensdag 29 juni van een prachtige warme zomeravond in de Heemtuin. Ze luisterden naar gedichten die werden voorgedragen door dorpsgenoot en neerlandicus Jos Nijhof. Hij selecteerde bij bijna alle beelden die tentoongesteld zijn een toepasselijk gedicht. Soms verrassend, soms ontroerend, soms confronterend, soms heel lichtvoetig.

Bestuursleden van de Stichting Kunst in de Heemtuin en enkele aanwezige kunstenaars gaven een toelichting op de kunstwerken. Zo wandelde het gezelschap van beeld naar beeld door de volop bloeiende Heemtuin, met recht een van de mooiste plekjes van Leiderdorp. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje in atelier De Lange Akker. De activiteit was mede mogelijk gemaakt door de Cultuurcoach Leiderdorp.

De gedichten zijn hier na te lezen.

Poëzieavond 29 juni

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor een poëtische rondwandeling langs de beelden in de Heemtuin op woensdag 29 juni. Dorpsgenoot en neerlandicus Jos Nijhof draagt bij ieder beeld een toepasselijk gedicht voor. Met de beelden als uitgangspunt heeft hij een selectie gemaakt van werken van Nederlandse dichters, net als voorgaande jaren. Daarnaast geven bestuursleden van Stichting Kunst in de Heemtuin een korte toelichting bij de beelden. Ook zijn enkele kunstenaars aanwezig.

We kijken uit naar een bijzondere zomeravond, waarbij we in het groen van de Heemtuin kunnen genieten van de kracht van beeld en woord. We beginnen om 20.00 uur bij atelier De Lange Akker aan de Persant Snoepweg 1. De wandeling duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Voor onze vrienden zijn er geen kosten verbonden aan de rondwandeling en van de belangstellenden wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld. U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen aan info@kunstindeheemtuin.nl

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de Cultuurcoach Leiderdorp.

Wij kijken uit naar uw komst!

Beelden geplaatst

In de maand september is er (toch) weer een kleine beeldentoonstelling te zien in Leiderdorp. De werken werden op vrijdag 28 augustus geplaatst. Dit jaar staan de beelden allemaal bij de Waterschapsheuvel (het ‘tweede’ deel van de Heemtuin rond de grote vijver). De werken zijn van Ingrid Davids, Kira Fröse, Jan Blank en Hans Blank.

Nadat de gemeentelijke subsidie in 2019 stopte, leek het organiseren van een nieuwe beeldententoonstelling in de Heemtuin na twaalf jaar onmogelijk. Stichting Kunst in de Heemtuin bleef zoeken naar middelen en manieren om toch een kleinschaliger initiatief met kunst in de Heemtuin te organiseren. Dankzij de samenwerking met Stichting Kunst en Cultuurbevordering Nederland, een stichting die met name jonge kunstenaars steunt, is dat nu gelukt. Zo kunnen kunstliefhebbers toch weer genieten van onverwachte, kleurrijke en tot nadenken stemmende beelden in de Heemtuin.

Vanwege de coronamaatregelen en de beperkte beschikbare ruimte in de Heemtuin wordt er dit jaar geen opening georganiseerd en ook geen rondleidingen. Iedereen is wel van harte uitgenodigd om zelf een kijkje te komen nemen. De tentoonstelling is de hele maand september te zien. De Heemtuin en Waterschapsheuvel zijn door de week open van 8.00 tot 16.45 uur, en in het weekend van 15.00 tot 16.45 uur.

Geen tentoonstelling in 2020

Helaas hebben we voor volgend jaar geen subsidie gekregen van de gemeente Leiderdorp. Dat bedrag is voor ons van doorslaggevend belang om de tentoonstelling te kunnen organiseren, naast de middelen die we zelf bij elkaar brengen door fondsen en onze vrienden.

Wij hebben daarop met pijn in het hart besloten om volgend jaar geen beeldententoonstelling te organiseren in de Heemtuin. We onderzoeken wel de mogelijkheden om in 2020 met een veel geringer budget een ander, kleinschaliger initiatief met kunst in de Heemtuin te organiseren. Daarnaast kijken we met belangstelling uit naar de ruimte die voor beeldende kunst wordt ingeruimd in de nieuwe cultuurnota van de gemeente Leiderdorp.

Het is ons de afgelopen maanden duidelijk geworden dat veel Leiderdorpers (en anderen) de jaarlijkse tentoonstelling zeer waarderen. Dat bleek alleen al uit de meer dan 500 handtekeningen die we hebben verzameld en aangeboden aan de gemeenteraad. We hebben veel reacties gekregen van mensen die vonden dat er best wat meer aandacht mag zijn voor kunst en cultuur in Leiderdorp. Dit besluit van de gemeente betekent een verarming voor de gemeenschap: kunst verbindt en geeft kleur aan een dorp. Zo wordt Leiderdorp een beetje kleurlozer.

Ons doel blijft om jaarlijks een mooie, toegankelijke en tegelijkertijd kwalitatief hoogwaardige beeldententoonstelling te realiseren op de prachtige locatie van de Heemtuin.

Workshop voor de klas

Afvaljuf Carolien Adriaansche heeft voor twee groepen van Daltonschool De Leeuwerik een leuke workshop gegeven op maandag 25 november. De workshops waren gewonnen door twee leerlingen van de Leeuwerik, Boaz en Madelief. Zij deden deze zomer de speurtocht langs de kunst in de Heemtuin. Op de speurtocht stonden vragen die de kinderen moesten beantwoorden. Uit de ingeleverde speurtochten hebben we een winnaar getrokken, die kreeg als prijs een workshop voor de klas van de afvaljuf.

Carolien Adriaansche is gespecialiseerd in het geven van workshops met (plastic) afvalmateriaal. Haar doel is duidelijk te maken dat we van alles weggooien, wat eigenlijk nog prima te gebruiken is. Dat doet ze door in haar workshops afval niet als een eindproduct te zien, maar als materiaal waar inspiratie uitgehaald kan worden om iets nieuws mee te maken.

De kinderen uit groep 3a en 5B gingen enthousiast aan de slag met het door hen verzamelde plastic materiaal. Zo ervoeren ze dat wat we normaal gesproken zien als afval, allerlei kwaliteiten kan hebben: prachtige kleuren en vormen en op allerlei manier te gebruiken. Dat leverde bijzondere kunstwerken op!

Carolien exposeerde zelf in 2016 in de Heemtuin met haar werk ‘Floating cities’, uiteraard ook van plastic afval gemaakt.

Geen subsidie

Carla Rump

Het bestuur van stichting Kunst in de Heemtuin is zeer teleurgesteld over het besluit van de raad en het college om geen financiële middelen ter beschikking te stellen. Het door de PvdA ingediende amendement om wel een subsidie van €13.000 toe te kennen heeft het niet gehaald tijdens de raadsvergadering van 8 november.

Dat bedrag is voor ons van doorslaggevend belang om de tentoonstelling te kunnen organiseren (buiten de middelen die we zelf bij elkaar brengen door fondsen en onze vrienden). Het bestuur moet nog bij elkaar komen na dit recente nieuws, dus we hebben nog geen definitief besluit genomen, maar we hebben niet veel hoop. De afgelopen jaren hebben we alternatieve financieringsbronnen onderzocht maar zonder steun van de gemeente kunnen we het niet.

Dat is ontzettend jammer voor de vele Leiderdorpers (en anderen) die de afgelopen jaren van de tentoonstelling op dit unieke plekje van Leiderdorp hebben genoten. En een verarming voor de gemeenschap: kunst verbindt en geeft kleur aan een dorp. Dit besluit maakt Leiderdorp een beetje kleurlozer.

500 handtekeningen!

Stichting Kunst in de Heemtuin heeft bijna 500 handtekeningen verzameld voor het behoud van de beeldententoonstelling. Dank voor uw grote steun! We hebben de handtekeningen op 30 september aangeboden aan de Leiderdorpse gemeenteraad. Hiermee willen we laten zien dat vele Leiderdorpers ieder jaar genieten van de tentoonstelling en dat zij het belangrijk vinden dat deze blijft.

In de maand september hebben we bijna 500 handtekeningen verzameld, ruim 200 online via petities.nl en bijna 300 op papier. Deze handtekeningen hebben we, met toelichting, aangeboden aan de voorzitter van het politiek Forum op 30 september.

Het Forum heeft vervolgens over onze brief gedebatteerd. Dit kunt u hier terugkijken. https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2019/30-september/20:00/Bespreking-ingekomen-stukken/fragment1/#filmfragment=2338&offset=14

Bij de behandeling van de brief bleek dat partijen er zeer verschillend in staan. We verwachten bij de behandeling van de begroting in november duidelijkheid te krijgen over het voortbestaan van de stichting.

Achtergrond
Voor de tentoonstelling van 2020 is geen subsidie opgenomen in de begroting van de gemeente. De afgelopen jaren hebben we alternatieve financieringsbronnen onderzocht. Echter zonder gemeentelijke subsidie kan de stichting volgend jaar geen tentoonstelling organiseren.

Ons doel blijft om jaarlijks voor Leiderdorp een toegankelijke en tegelijkertijd kwalitatief hoogwaardige beeldententoonstelling te realiseren op de prachtige locatie van de Heemtuin en daar zoveel mogelijk Leiderdorpers van te laten genieten. 

Ook hiervoor weer aandacht in de media:

https://www.unity.nu/Artikelen/leiderdorp/500-handtekeningen-voor-petitie-kunst-in-de-heemtuin,-‘lot-ligt-in-uw-handen’

Teken de petitie!

De beeldententoonstelling in de Heemtuin houdt volgend jaar op te bestaan als we geen nieuwe subsidie krijgen. Wilt u dat de tentoonstelling blijft? Steun ons dan op: https://kunstindeheemtuin.petities.nl Dit jaar hebben we dankzij een motie van de raad toch weer een expositie kunnen realiseren, maar voor volgend jaar is nog geen geld op de begroting gereserveerd. Onze hoop is gevestigd op de gemeenteraad.

De stichting organiseert al meer dan tien jaar een jaarlijkse wisselende tentoonstelling in de Heemtuin en ook activiteiten daaromheen. Het college van B&W lijkt geen nieuwe subsidie te willen verstrekken en er is nog geen nieuwe cultuurnota waarin de financiering geregeld wordt.

Genieten van kunst

‘Heel veel mensen hebben de afgelopen twaalf jaar genoten van de jaarlijkse beeldententoonstelling in de Heemtuin’, zegt voorzitter Jos Gerrese van de stichting. ‘Het is uniek dat we hier, op een van de mooiste plekjes van Leiderdorp, alle inwoners van Leiderdorp de mogelijkheid geven op een laagdrempelige manier in aanraking te komen met kunst. Daarnaast hebben kinderen en volwassenen meegedaan aan de workshops, speurtochten en andere activiteiten zoals de poëzieavonden die we hebben georganiseerd.’

Raadsbreed gesteunde motie

De beeldententoonstelling, ooit begonnen als initiatief van de gemeente zelf, wordt grotendeels gefinancierd door de gemeente met aanvullende bijdragen van allerlei fondsen en inkomsten van vrienden. ‘Andere financieringsbronnen zijn lastig, we kunnen geen entree heffen en zijn beperkt in onze openingstijden. Sinds we uit de cultuurnota geschrapt zijn, kunnen we niet meer rekenen op vaste steun van de gemeente. Dit jaar hebben we dankzij een raadsbreed gesteunde motie toch weer een expositie kunnen realiseren, maar voor volgend jaar is nog geen geld op de begroting gereserveerd. Dat terwijl de helft van de Leiderdorpers laatst in een enquête nog heeft aangegeven het van belang te vinden om te investeren in kunst in de openbare ruimte.’

In de media is al veel aandacht besteed aan onze noodkreet:

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190904_43263430/kunst-in-de-heemtuin-leiderdorp-dreigt-te-verdwijnen?utm_source=google&utm_medium=organic

https://www.unity.nu/Artikelen/leiderdorp/%27zonder-subsidie-stoppen-we%27,-kunst-in-de-heemtuin-vreest-toekomst

https://www.unity.nu/Artikelen/leiderdorp/kunst-in-de-heemtuin-start-petitie

Op 9 september hebben we ingesproken bij de gemeenteraad.
https://sleutelstad.nl/2019/09/10/petitie-en-beroep-op-gemeenteraad-voor-behoud-kunst-in-de-heemtuin/


Weekend 21/22 september

In het weekend van 21 en 22 september doen we mee met het Leidse Kunstroute weekend. De Heemtuin is dan zowel op zaterdag als zondag van 11 tot 17 uur open. Beide dagen organiseren we extra activiteiten rond de tentoonstelling, onder andere een rondleiding van 15 tot 16 uur. De rondleiding op zondagmiddag wordt opgeluisterd door de Leid(erdorp)se dichters Frans Terken en Wilco van de Kamp, die enkele gedichten voordragen uit eigen werk. Kinderen kunnen de hele dag een speurtocht doen langs de beelden in de Heemtuin. 

Leidse Kunstroute

De activiteiten worden georganiseerd in het kader van de Kunstroute Leiden die dit weekend plaatsvindt. De Leiderdorpse beeldententoonstelling maakt hier ook deel van uit, net als de afgelopen jaren. Tijdens de Kunstroute Leiden is op ruim zeventig locaties in en rond Leiden beeldende kunst in alle soorten en maten te bezichtigen. In de Leiderdorpse Heemtuin is onder andere werk te zien van de Leidse kunstenaar Marjan Waanders.

Marjan Waanders is een Leidse kunstenaar die in de Heemtuin keramiek exposeert. Ook heeft zij met leerlingen van het Visser ‘t Hooft Lyceum een community-art project ontwikkeld.

Zij neemt deel aan de Kunstroute in haar atelier op Haaagweg 4.

Een van de werken van Marjan Waanders in de Heemtuin

Translate »