Geen subsidie

Carla Rump

Het bestuur van stichting Kunst in de Heemtuin is zeer teleurgesteld over het besluit van de raad en het college om geen financiële middelen ter beschikking te stellen. Het door de PvdA ingediende amendement om wel een subsidie van €13.000 toe te kennen heeft het niet gehaald tijdens de raadsvergadering van 8 november.

Dat bedrag is voor ons van doorslaggevend belang om de tentoonstelling te kunnen organiseren (buiten de middelen die we zelf bij elkaar brengen door fondsen en onze vrienden). Het bestuur moet nog bij elkaar komen na dit recente nieuws, dus we hebben nog geen definitief besluit genomen, maar we hebben niet veel hoop. De afgelopen jaren hebben we alternatieve financieringsbronnen onderzocht maar zonder steun van de gemeente kunnen we het niet.

Dat is ontzettend jammer voor de vele Leiderdorpers (en anderen) die de afgelopen jaren van de tentoonstelling op dit unieke plekje van Leiderdorp hebben genoten. En een verarming voor de gemeenschap: kunst verbindt en geeft kleur aan een dorp. Dit besluit maakt Leiderdorp een beetje kleurlozer.