500 handtekeningen!

Stichting Kunst in de Heemtuin heeft bijna 500 handtekeningen verzameld voor het behoud van de beeldententoonstelling. Dank voor uw grote steun! We hebben de handtekeningen op 30 september aangeboden aan de Leiderdorpse gemeenteraad. Hiermee willen we laten zien dat vele Leiderdorpers ieder jaar genieten van de tentoonstelling en dat zij het belangrijk vinden dat deze blijft.

In de maand september hebben we bijna 500 handtekeningen verzameld, ruim 200 online via petities.nl en bijna 300 op papier. Deze handtekeningen hebben we, met toelichting, aangeboden aan de voorzitter van het politiek Forum op 30 september.

Het Forum heeft vervolgens over onze brief gedebatteerd. Dit kunt u hier terugkijken. https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2019/30-september/20:00/Bespreking-ingekomen-stukken/fragment1/#filmfragment=2338&offset=14

Bij de behandeling van de brief bleek dat partijen er zeer verschillend in staan. We verwachten bij de behandeling van de begroting in november duidelijkheid te krijgen over het voortbestaan van de stichting.

Achtergrond
Voor de tentoonstelling van 2020 is geen subsidie opgenomen in de begroting van de gemeente. De afgelopen jaren hebben we alternatieve financieringsbronnen onderzocht. Echter zonder gemeentelijke subsidie kan de stichting volgend jaar geen tentoonstelling organiseren.

Ons doel blijft om jaarlijks voor Leiderdorp een toegankelijke en tegelijkertijd kwalitatief hoogwaardige beeldententoonstelling te realiseren op de prachtige locatie van de Heemtuin en daar zoveel mogelijk Leiderdorpers van te laten genieten. 

Ook hiervoor weer aandacht in de media:

https://www.unity.nu/Artikelen/leiderdorp/500-handtekeningen-voor-petitie-kunst-in-de-heemtuin,-‘lot-ligt-in-uw-handen’