Geen tentoonstelling in 2020

Helaas hebben we voor volgend jaar geen subsidie gekregen van de gemeente Leiderdorp. Dat bedrag is voor ons van doorslaggevend belang om de tentoonstelling te kunnen organiseren, naast de middelen die we zelf bij elkaar brengen door fondsen en onze vrienden.

Wij hebben daarop met pijn in het hart besloten om volgend jaar geen beeldententoonstelling te organiseren in de Heemtuin. We onderzoeken wel de mogelijkheden om in 2020 met een veel geringer budget een ander, kleinschaliger initiatief met kunst in de Heemtuin te organiseren. Daarnaast kijken we met belangstelling uit naar de ruimte die voor beeldende kunst wordt ingeruimd in de nieuwe cultuurnota van de gemeente Leiderdorp.

Het is ons de afgelopen maanden duidelijk geworden dat veel Leiderdorpers (en anderen) de jaarlijkse tentoonstelling zeer waarderen. Dat bleek alleen al uit de meer dan 500 handtekeningen die we hebben verzameld en aangeboden aan de gemeenteraad. We hebben veel reacties gekregen van mensen die vonden dat er best wat meer aandacht mag zijn voor kunst en cultuur in Leiderdorp. Dit besluit van de gemeente betekent een verarming voor de gemeenschap: kunst verbindt en geeft kleur aan een dorp. Zo wordt Leiderdorp een beetje kleurlozer.

Ons doel blijft om jaarlijks een mooie, toegankelijke en tegelijkertijd kwalitatief hoogwaardige beeldententoonstelling te realiseren op de prachtige locatie van de Heemtuin.