Poëzieavond 29 juni

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor een poëtische rondwandeling langs de beelden in de Heemtuin op woensdag 29 juni. Dorpsgenoot en neerlandicus Jos Nijhof draagt bij ieder beeld een toepasselijk gedicht voor. Met de beelden als uitgangspunt heeft hij een selectie gemaakt van werken van Nederlandse dichters, net als voorgaande jaren. Daarnaast geven bestuursleden van Stichting Kunst in de Heemtuin een korte toelichting bij de beelden. Ook zijn enkele kunstenaars aanwezig.

We kijken uit naar een bijzondere zomeravond, waarbij we in het groen van de Heemtuin kunnen genieten van de kracht van beeld en woord. We beginnen om 20.00 uur bij atelier De Lange Akker aan de Persant Snoepweg 1. De wandeling duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Voor onze vrienden zijn er geen kosten verbonden aan de rondwandeling en van de belangstellenden wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld. U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen aan info@kunstindeheemtuin.nl

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de Cultuurcoach Leiderdorp.

Wij kijken uit naar uw komst!