Poëzieavond 4 juli

De Heemtuin is op woensdag 4 juli decor voor een poëtische rondwandeling langs de beelden. Dorpsgenoot en neerlandicus Jos Nijhof draagt bij ieder beeld een toepasselijk gedicht voor.  Hij heeft een selectie gemaakt van werken van Nederlandse dichters, met als uitgangspunt de beelden en het thema ‘Chaos in orde’ van de tentoonstelling.

Daarnaast geeft Aris de Bakker, projectleider van Stichting Kunst in de Heemtuin, een korte toelichting bij de beelden.

Het belooft weer een bijzondere zomeravond te worden, waarbij we in het groen van de Heemtuin kunnen genieten van de kracht van beeld en woord. We beginnen om 20.30 uur bij atelier De Lange Akker aan de Persant Snoepweg. De wandeling duurt tot ongeveer 22.00 uur.

U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen aan info@kunstindeheemtuin.nl

Deelname is gratis, een bijdrage aan de Stichting is van harte welkom!